No Picture
Ngaos Sesarengan

Keajaiban Istighfar

Imam Ar-Rabi’ bin Shubaih rahimahullah bercerita: Seorang lelaki pernah mengadukan musibah musim paceklik kepada Imam Al-Hasan Al-Bashri rahimahullah, maka beliau berkata kepadanya: Beristighfarlah kepada Allah! Sedangkan lelaki lain mengeluhkan kefakiran Lebih lanjut