Kerennn….Melintas di jalan raya sambil dorong gerobak, penjual takoyaki di Kediri ini tetap memakai helm Sebuah pemandangan biasa namun perlu diacungi djempol terkait keselamatan kepala. Seorang penjual takoyaki